Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Lənkəran-Astara Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
İqtisadiyyat
|

Lənkəran

Lənkəran rayonu ölkənin mühum kənd təsərrufatı rayonlarındandır. Rayonun iqtisadiyyatında tərəvəzçilik, meşəçilik, və heyvandarlıq aparıcı rol oynayır.
Rayon sənayesi əsasən qida məhsulları istehsalı, elektrik enerjisinin, qaz və suyun bölüşdürülməsi kimi sənaye sahələri ilə təmsil olunmuşdur. Rayonda məhsulunu beynəlxalq bazara çıxaran bir neçə iri müəssisə də mövcüddur.